Αρχική Σελίδα / Ανακοινώσεις / Τρέχουσες
Print this page
Τρέχουσες

21/07/2019
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
===========
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών σας πληροφορεί ότι υπάρχει προσφορά υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Λυκείων (Δημόσιων & Ιδιωτικών) και Τεχνικών Σχολών.

Η προσφορά είναι 20% των διδάκτρων για όλα τα έτη σπουδών και μέχρι 3 υποτροφίες από το KES College για το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Επίσης υπάρχει παραχώρηση ειδικών μειώσεων στα δίδακτρα για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του UCLAN University μέχρι € 2,450 στα αρχικά δίδακτρα και τελικά πληρωτέα δίδακτρα € 7,500 το χρόνο καθώς και ειδικές μειώσεις διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του UCLAN University μέχρι € 3,600 στα αρχικά δίδακτρα με τελικά πληρωτέα δίδακτρα € 6,900.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Χριστόφορο Παντελή για να σας δωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και όροι.

Για το UCLAN University η προθεσμία είναι μέχρι 31 Ιουλίου 2019 ενώ για το KES College μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 το αργότερο.

Για το UCLAN University οι προσφορές ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANNOUNCEMENT
===============
The Community Council of Pervolia informs you that there is an offer of scholarships to graduate students of Lyceums (Public & Private) and the Technical Schools.

The offer is 20% of the tuition fees for all the years of study and up to 3 scholarships from KES College for the academic year 2019-2020.

There are also special reductions in UCLAN University tuition fees up to € 2,450 in initial tuition fees and finally € 7,500 tuition fees per year as well as special tuition fees for UCLAN University postgraduate studies up to € 3,600 in initial tuition fees with final tuition fees € 6,900.

Please feel free to contact the Secretary of the Community Council, Mr Christophoros Panteli, to provide you with the necessary information and conditions.

For UCLAN University the deadline is July 31, 2019 and for KES College by 20 of September 2019 at the latest.

For UCLAN University the offers apply only to newcomers.

Χάρτες
Πολυμέσα
Εκδηλώσεις
 
Βίντεο
Εικονική Περιήγηση
Φωτογραφικό Άλμπουμ
Designed & Developed by NETinfo Plc