Έργα τα όποια έχουν σχεδιαστεί και στόχος του Κοινοτικού Συμβούλιου είναι να τα υλοποιήσει για να τα χαίρονται τόσο οι σημερινοί κάτοικοι αλλά και οι μελλοντικές γενιές.  

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

2. ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΜΙΣΘΩΘΕΙ.

3. ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Σχεδιάστηκε η αναπαλάιωση κτιρίου το οποίο μετά την εξασφάλιση της σχετικής άδειας και της εξεύρεσης του ποσού δαπάνης θα αρχίσει η αναπαλάιωση του και η μετατροπή του σε μουσείο λαικής τέχνης. Βρίσκεται βόρεια της κοινότητας και εντός της κατοικημένης περιοχής δίπλα από υφιστάμενο κοινοτικό πάρκο (στην είσοδο της κοινότητας).