Στα πανάρχαια χρόνια τα Περβόλια ήταν ο τόπος ξεκούρασης των βασιλιάδων και του πλούσιου κόσμου της περιοχής. Το χωριό μας, τα Περβόλια πήρε το όνομά του από τους άφθονους κήπους που είχε, δηλαδή τα πλούσια σε παραγωγή χωράφια και τα χιλιάδες παράγωγα δέντρα.

Τα Περβόλια ήταν κτήμα της βασιλικής οικογένειας των Λουζινιανών στα χρόνια της Φραγκοκρατίας δηλαδή από 1191 μέχρι το 1489. Τελευταίος ιδιοκτήτης σε αυτή την περίοδο ήταν ο Κάρολος Λουζινιανός τον οποίο καταδίωξε ο Βασιλιάς Ιάκωβος ο νόθος επειδή υποστήριζε τη βασίλισσα Καρλόττα και με διάταγμα του αφαίρεσε τα Περβόλια.

Στην περίοδο της Ενετοκρατίας τα Περβόλια πουλήθηκαν στην Ελληνική οικογένεια των Ποδοκατάρων και τελευταίος ιδιοκτήτης ήταν ο Έκτορας Ποδοκάτορας (περίοδος 1489-1571).

Πηγή:
Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών